PRAKSIS

  • Offshore, nasjonal og internasjonal olje- og gassindustri.
  • Toppledelse innen nasjonal og internasjonal industri, bl.a. innen elektronikk og skipsutstyr.
  • Toppledelse innen salg og markedsføring, bl.a. nasjonal og internasjonal olje- og gassindustri.
  • Etablering av flere selskaper for nasjonale og internasjonale operasjoner.
  • Solid gründererfaring.
 

"Vi har kompetansen, erfaring, kontaktnettet og vil gjerne snakke med deg som også tør å tenke annerledes.

Tor Arne Hauge

OTE_byggetsort.jpg
Fotolia_77363956_S.jpg